call

Call 02-6929228 , 098-6566615     Open daily 10.00 - 20.00

Home > News > การปฏิบัติตัวหลังฉีด BOTOX
การปฏิบัติตัวหลังฉีด BOTOX

หลังจากฉีด Botox ควรดูแลตัวเองอย่างไร ?

  • ภายหลังฉีด ห้ามนอนราบ ในช่วง 4 ชม. แรก เพื่อกันการไหลของยาไปที่อื่น
  • ใช้กล้ามเนื้อ ขมวดคิ้วบ่อยๆ ให้ยาจับกับตัวรับดีๆ
  • ไม่ควรอบซาวน่า, ทำเลเซอร์ หรือ การให้หน้าโดนความร้อน 1 สัปดาห์
  • ห้ามนวดหน้าแรงๆ หรือ ทำทรีตเม้นท์ด้วยเครื่องที่เกี่ยวกับการผลักยา 2 สัปดาห์
  • สามารถทาครีม และ แต่งหน้าได้ตามปกติ
  • อาจมีอาการตึงหนักหน้าใน 3 – 4 วัน เป็นปกติ ไม่ต้องกังวล หายไปใน 1 – 2 สัปดาห์ ยาจะเริ่มออกฤทธิ์ภายใน 5 วัน เต็มที่ใน 2 – 4 สัปดาห์
call Share : call call call

สุรีย์พรคลินิก
คุ้มค่า ราคาดี พร้อมรางวัลการันตี
ระดับประเทศ Southeast Asia
และ Asia Pacific

image

สุรีย์พรคลินิก
คุ้มค่า ราคาดี พร้อมรางวัลการันตี
ระดับประเทศ Southeast Asia
และ Asia Pacific

image
call
call call call